Turistické cíle v Krkonoších

Poblíž Pension Krausovy boudy

Labská přehrada

Špindlerův Mlýn
(1,00km)

Vodní nádrž Labská přehrada se nachází na horním toku řeky Labe, při jižním okraji Špindlerova Mlýna.

Vrch Medvědín

Špindlerův Mlýn
(2,67km)

Zalesněný vrch s názvem Medvědín leží na Českém hřbetě, v těsné blízkosti Špindlerova Mlýna, západně nad soutokem Labe a Bílého Labe. Na jeho jižním úbočí pramení několik potoků.

Kozí hřbet

Špindlerův Mlýn
(4,33km)

Kozí hřbet je strmý svororulový a křemencový hřeben. Jeho nejvyšším bodem je Krakonoš, který má výšku 1422 metrů.

Přírodní památka Labská soutěska a Herlíkovické štoly

Špindlerův Mlýn
(4,62km)

Hluboká soutěska řeky Labe je státem chráněná přírodní památka. V ortorulovém podloží najdeme erozí vyhloubené obří hrnce, geomorfologicky zajímavé jsou rovněž skalní prahy a peřejnaté úseky.

Harrachovy kameny

Špindlerův Mlýn
(4,77km)

Výrazné izolované žulové bloky ční nad strmým svahem Velké Kotelní jámy v Krkonoších.

Hora Kotel

Špindlerův Mlýn
(4,96km)

Hora Kotel je jednou z nejkrásnějších hor v Krkonoších.

Luční hora

Špindlerův Mlýn
(5,08km)

Luční hora je s výškou 1555 metrů nejvyšším vrcholem Českého hřbetu.

Pančavský vodopád

Špindlerův Mlýn
(5,08km)

Pančavský vodopád je jedním z nejpůsobivějších krkonošských vodopádů. Najdeme ho 1 km jižně od Labské boudy, na Pančavském potoce.

Pančavská louka

Špindlerův Mlýn
(5,08km)

Pančavská louka je rozlehlá subalpínská louka s rašeliništěm severského typu. Pramení tu říčka Pančava, která padá přes hranu Labského dolu do Pančavské jámy a tvoří ojedinělý stupňovitý vodopád, který je celkem 140 m vysoký.

Údolí Labský důl

Špindlerův Mlýn
(5,31km)

Labský důl je divoká skalnatá rokle, která patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším místům v Krkonoších.

Labská louka a pramen Labe

Špindlerův Mlýn
(5,44km)

Pramenná oblast řeky Labe leží na poměrně rozlehlém náhorním vrchovišti.

Důl Bílého Labe

Špindlerův Mlýn
(5,75km)

Důl Bílého Labe je divoké údolí ledovcového původu dlouhé 7 km. Nachází se mezi rozcestím U dívčí lávky a Bílou loukou.

Ptačí kámen

Špindlerův Mlýn
(5,90km)

Ptačí kámen s nadmořskou výškou 1310 m leží v severní části Krkonoš, tyčí nad Medvědím dolem nedaleko státní hranice s Polskem.

Huťský vodopád

Rokytnice nad Jizerou
(5,91km)

V huťském vodopádu padá voda z výšky 20 m. Je napájen Huťským potokem, který pramení pod chatou Dvoračky.

Lysá hora

Rokytnice nad Jizerou
(6,09km)

Lysá hora s výškou 1344 m je jednou z dominant západní části Krkonoš.

Labský vodopád

Špindlerův Mlýn
(6,20km)

Labský vodopád je jedním z několika vodopádů nacházejících se v Labském dole. Je vysoký 50 m a dalších zhruba 250 m spadá po kamenech na dno dolu.

Rozhledna Žalý

Benecko
(6,63km)

Jediná kamenná rozhledna v Krkonoších se nachází na vrcholu Žalý.

Mužské a Dívčí kameny

Špindlerův Mlýn
(6,68km)

Mužské a Dívčí kameny jsou výchozy blokovitě zvětrávající žuly, které vytvářejí charakteristická hřebenová skaliska.

Muzeum a galerie Starý Kravín

Rokytnice nad Jizerou
(6,87km)

Muzeum a galerie Starý Kravín představuje návštěvníkům, jak se dříve žilo v Krkonoších a jaké náčiní lidé v horách používali ke své obživě.

Kaplička na Kostelním kopci, Rokytnice nad Jizerou

Rokytnice nad Jizerou
(7,96km)

Původní dřevěná kaplička byla postavena v roce 1724. Roku 1768 byla zbourána a na jejím místě byla postavena současná zděná kaple.

toplist